Foto: Per Stuge
Söders höjder
S Ö D E R L O G O P E D E R N A

Om afasi

Får man en stroke eller annan skada i hjärnan finns en stor risk att hjärnans språkfunktioner skadas.

Afasi är en språkskada. Afasi kan påverka samtliga språkliga förmågor: att tala, förstå tal, läsa och skriva men i olika grad beroende på var hjärnan skadats och hur utbredd skadan är.

 

Ur Svenska Logopedförbundet

Afasibehandling hos Söderlogopederna

Du kommer hit på remiss från läkare. Det kan t.ex. vara husläkaren, neurologen, eller den läkare som du har kontakt med på rehabiliteringskliniken på sjukhuset.

 

Eftersom afasi kan påverka olika språkliga funktioner anpassas behandlingen utifrån varje persons svårigheter. Ibland krävs alternativ kommunikation och vi skriver då ut talhjälpmedel efter behov. Det är en fördel om man kan träna själv varför vi gör självträningsmaterial för hemträning. Vi använder även datorprogram anpassade för personer med afasi.

 

Behandlingen kan variera från en till flera gånger per vecka men även glesare behandling förekommer. Behandlingen är oftast individuell. Goda kontakter finns med Afasiföreningen i Stockholm och Vuxenskolans afasicirklar.

 

Även anhöriga kan ha behov av att tala med någon som har erfarenhet av de problem som kan uppstå i samband med stroke eller annan hjärnskada som orsakar språkproblem. Logopeden informerar anhöriga och personal samt visar dem hur de på bästa sätt kan kommunicera med den drabbade personen.

 

Afasiföreningen i Stockholms län