Foto: Per Stuge
Söders höjder
S Ö D E R L O G O P E D E R N A

Om dysartri

Dysartri är en talstörning till följd av nedsatt eller påverkad muskelfunktion i talmuskulaturen.

Dysartri är en motorisk störning och påverkar inte förståelsen för språket. Personer med dysartri kan ha en påverkan på andning, röst och artikulationsförmåga på grund av svaghet, bristande samordning eller spänningar i musklerna. Detta gör att talet blir mer eller mindre otydligt vilket stör kommmunikationen.

 

Ur Svenska Logopedförbundet

 

Orsaken kan vara stroke eller annan hjärnskada som medför talproblem. Dysartri kan även orsakas av sjukdomar i nervsystemet som CP, MS eller Parkinsons sjukdom

 

 

Dysartribehandling hos Söderlogopederna

Du kommer hit på remiss från läkare. Det kan t.ex. vara husläkaren, neurologen, eller den läkare som du har kontakt med på rehabiliteringskliniken på sjukhuset.

 

Logopeden bedömer typ av grad av dysartri och hjälper personen att använda talresurserna så effektivt som möjligt och man kan behöva träna både artikulationen, andningen och rösten. Här hos oss är vi även certifierade för att arbeta med LSVT (Lee Silverman Voice Therapy). En speciellt anpassad talträning för personer med Parkinsons sjukdom.

 

Behandlingen sker en till flera gånger i veckan och anpassas efter behov och målsättning. Vid behov skriver vi ut talhjälpmedel.