Foto: Per Stuge
Söders höjder
S Ö D E R L O G O P E D E R N A

Kurser i röst- och talteknik

Söderlogopedernas kurser vänder sig till alla som är intresserade av att utveckla röst och tal!

Lärare, telefonister, försäljare, föreläsare, läkare, servicepersonal, guider, jurister och många andra yrkesgrupper har deltagit i kurserna som anpassas efter kundens önskemål beträffande innehåll och omfattning och kan hållas för större grupper eller vara individuella.

 

Exempel på kursinnehåll:

Teoretisk del:

Innehåller fakta om röstens anatomi och fysiologi. Här förklaras det nödvändigaste för att man senare ska kunna förstå och utföra övningarna på bästa sätt.

Röstergonomi - hur samspelar rösten och arbetsmiljön?

Praktiska övningar:
Att känna på olika andningstekniker och avspänning.

"Stödet" - vad är det? Hur använder man "magen" när man talar?

Övningar för att förbättra röstkonditionen och förebygga rösttrötthet.

Presentationsteknik

Röst och känslor. Hur hänger de ihop?

Tydligare tal/ artikulationsträning

Tips och knep för att rösten ska låta och hålla bättre.

För mer information kontakta logoped Anna Stenlund Tyrén, tel 08-720 61 02 eller logoped Helena Olsson, tel 0706-18 61 06

Kurser om tal- och språkstörning hos barn

Söderlogopederna erbjuder kurser om barn med tal- och språkstörningar vänder sig till alla som arbetar med barn. De innehåller genomgång av hur tal och språk är uppbyggda och vad som händer när någon eller några delförmågor är svaga. De går också igenom hur man kan stödja och träna olika förmågor.

Kurserna har givits för förskollärare, lärare på olika stadier i skolan, tal- och specialpedagoger, assistenter och resurspersoner.
För mer information kontakta logoped Britta Eriksson, tel 08-720 61 06.

Kurser om språklig medvetenhet

Söderlogopederna erbjuder kurser om språklig medvetenhet. Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att lära sig läsa och skriva. Kursen går igenom vad begreppet språklig medvetenhet innebär och på vilket sätt man kan stärka och träna språklig medvetenhet. Den utgår från Bornholmsmodellen och vänder sig till lärare i förskoleklass och 6-årsverksamhet samt lärare på årskurs 1.
För mer information kontakta logoped Britta Eriksson, tel 08-720 61 06.