Foto: Per Stuge
Söders höjder
S Ö D E R L O G O P E D E R N A

Om oss

Söderlogopederna är en mottagning som öppnade 2001 och uttgörs av fyra erfarna logopeder. Mottagningen är auktoriserad av Stockholms Läns Landsting vilket innebär att utredning och behandling är kostnadsfri för barn under 18 år. Vuxna betalar ordinarie patientavgift. Frikort gäller.

 

 

Britta Eriksson

Britta Eriksson

Logopedexamen 1986 i Stockholm. Har arbetat som allmänpraktiserande logoped och har sedan lång tid inriktat sig på barn med tal- och språkstörning, metodhandledning av tal- och specialpedagoger, samt utvecklande av behandlingsmaterial. Ger även kurser och föreläsningar om tal- och språkstörningar samt språklig medvetenhet med kommuner och högskolor som uppdragsgivare.

tel. 08 720 61 06

Anna Karlén Åborg

Anna Karlén Åborg

Logopedexamen 1989 i Stockholm. Har arbetat som allmänpraktiserande logoped och har sedan lång tid inriktat sig på barn med tal- och språkstörningar, barn med neuropsykiatriska frågeställningar samt barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Har tidigare arbetat i neuropsykiatriska utredningsteam samt på specialförskolor och skolor för barn med grava tal- och språkstörningar.

tel. 08 720 61 05

Helena Olsson

Helena Olsson

Logopedexamen 1980 i Lund. Har arbetat som allmänpraktiserande logoped och har sedan många år inriktat sig på behandling av röstproblem i tal och sång. Gör röstergonomiska utredningar. Ger även kurser i röst och tal med inriktning på förebyggande rösthälsovård och framförandeteknik. Uppdragsgivare är offentlig förvaltning, högskolor och privata näringslivet. Har i många år varit anställd som sångare i Radiokören.

tel. 0706 18 61 06

Anna Stenlund Tyrén

Anna Stenlund Tyrén

Logopedexamen 1983 i Stockholm. Arbetar sedan många år med behandling av röstproblem i tal och sång, vuxna med förvärvade hjärnskador som medför tal- och språkproblem (afasi och dysartri) samt barn med tal- och språkstörning. Har LSVT-certifikat för behandling av patienter med Parkinsons sjukdom. Ger kurser i röst och tal med inriktning på förebyggande rösthälsovård och framförandeteknik. Uppdragsgivare är offentlig förvaltning, högskolor och privata näringslivet samt privatpersoner. Är handledare på KIs logopedutbildning.

tel. 08 720 61 02