Foto: Per Stuge
Söders höjder
S Ö D E R L O G O P E D E R N A

Om rösten

Varje människa har en unik röst. Rösten avslöjar hur vi mår; om vi är spända, glada, arga eller ledsna. Röstens funktion och hur rösten låter beror till stor del på hur stämbanden ser ut och fungerar.

 

Många människor upplever röstbesvär, framför allt de som har ett röstkrävande yrke eller på fritiden måste ha en väl fungerande röst. Röstbesvär kan till exempel innebära heshet, en klumpkänsla eller sveda och värk i halsen, att inte orka tala så länge eller så starkt. Kraftig belastning av rösten kan ibland ge skador av olika slag på stämbanden. Sjukdomar kan också påverka röstens funktion och ge övergående eller bestående skador på stämbanden.

 

En stämbandsundersökning hos en halsläkare eller foniater visar om stämbanden fungerar normalt eller om de har någon skada. Logopeden bedömer därefter rösten genom att lyssna på och analysera hur den låter.

 

Ur Svenska Logopedförbundet

Röstbehandling hos Söderlogopederna

För att kunna påbörja en röstbehandling behövs en remiss från öron-, näsa-, halsläkare eller foniater där resultat från en stämbands-undersökning finns med.

 

Till oss kommer barn och vuxna som har problem med sin röst. Här arbetar vi också med sångare som har röstbesvär. Röstbehandling kan sägas vara röstens sjukgymnastik.

Genom praktiska övningar tränas rösten, och röstens koppling till olika yttre och inre faktorer som stress eller andningsmönster medvetandegörs. Ljudande i kombination med rörelser, textläsning, bandinspelningar, avspänningsövningar, härmning, rollspel, sång m.m. kan ingå.

 

Det egna arbetet med rösten, "hemträning", är en förutsättning för ett lyckat behandlingsresultat.

Behandlingen kan ges individuellt eller i grupp och behandlingsperiodens längd och behandlingarnas täthet anpassas efter behov och målsättning, i överenskommelse med patienten.

 

Arbetsmiljöfaktorer som tal i buller samt olika arbetsställningar spelar stor roll för hur rösten mår. Vi har möjlighet att göra arbetsplatsbesök för röstergonomisk utredning.

 

För privata kurser i röst och tal, individuellt eller i grupp, se kurser.

 

Röstfrämjandets hemsida
Arbetsmiljöverket